Uroczystość Odpustowa

W niedzielę, dnia 18 września 2005, tradycyjnie, jak co roku, parafianie Ptaszkowej uczestniczyli w uroczystości odpustowej, która odbyła się przy kościele parafialnym. Sumę poprowadził ks. prałat Stefan Cabaj – Diecezjalny Duszpasterz Strażaków, budowniczy seminarium w Tarnowie.
(galeria:2005-09-18-odpust)

Komentarze z Facebooka

Komentarz


Comments are closed