Uroczystość Odpustowa – galeria zdjęć

Galeria zdjęć z Uroczystości Odpustowej która odbyła się 18 września 2016 r. w nowym kościele w Ptaszkowej. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił Ksiądz Prałat Jan Główczyk, rektor Polskiej Misji Katolickiej ww Włoszech.

Komentarze z Facebooka

Komentarz


Comments are closed