Droga Światła – dekanalne spotkanie młodzieży w Ptaszkowej

Droga Światła to wielkanocna kontynuacja wielkopostnej Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo, które narodziło się we Włoszech w rodzinie salezjańskiej. Podobnie jak w Wielki Piątek, tak i dzisiaj młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Ptaszkowej pod opieką Ks. Mariusz Bawołka przygotowała rozważania, insceniczację, oprawę muzyczną oraz nabożeństwo uwielbienia Najświętrzego Sakramentu.

Na wieczorne spotkanie przybyła młodzież ze swoimi duchownymi opiekunami z innych parafii dekanatu, m.in. z Grybowa, Kąclowej czy Binczarowej.

W Drodze Światła zamiast Stacji, rozważane są Spotkania:
Spotkanie I – Jezus powstaje z martwych
Spotkanie II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
Spotkanie III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
Spotkanie IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
Spotkanie V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
Spotkanie VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
Spotkanie VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
Spotkanie VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
Spotkanie IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
Spotkanie X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
Spotkanie XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
Spotkanie XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
Spotkanie XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
Spotkanie XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha.

Komentarze z Facebooka

Komentarz


Comments are closed