Małopolska Gala Strażacka – OSP Ptaszkowa wyróżniona!

6 października w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbyła się Małopolska Gala Strażacka podczas której m. in. ogłoszono rozstrzygnięcia konkursów organizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego i Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego w tym – na Najlepszą Jednostkę OSP.

Konkurs  ten obejmował ocenę  działalności jednostek w czterech tematach:

  • osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby
  • współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym
  • zaangażowanie w działalność w zakresie inicjatyw lokalnych w tym kultury  strażackiej i popularyzacji służby w OSP
  • aktywność OSP podczas imprez regionalnych, proekologicznych i popularyzacja terenu na którym działa OSP.

Do finału w tej kategorii komisja wojewódzka zakwalifikowała 7 jednostek spośród wytypowanych przez poszczególne Komisje Konkursowe ZOSP RP.

Wyniki końcowe w kategorii „Najlepsza Jednostka OSP 2019” 

  • Miejsce I OSP Kłaj
  • Miejsce II OSP Ptaszkowa
  • Miejsce III OSP Zator

Więcej zdjęć i informacji o Gali można zobaczyć na stronie www.gazetakrakowska.pl

Komentarze z Facebooka

Komentarz


Comments are closed