Św. Mikołaj przyszedł do grup parafialnych

Jak co roku Święty Mikołaj przyszedł z prezentami do członków grup działających w parafii. Prezenty dostały „grzeczne dzieci” z Liturgicznej Służby Ołtarza, Dziewczęcej Służby Maryjnej, Scholki, Szkolnych Kół Caritas, Podwórkowych Kółek Różańcowych i Koronkowych oraz KSM-u. Prezenty otrzymali też opiekunowie tych grup. Mikołaj wręczył też indywidualne prezenty kilku najmłodszym dzieciom z naszej parafii.

Komentarze z Facebooka

Komentarz


Comments are closed