Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach św. i nabożeństwach [29.05.2020]

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych. […]


Zniesienie limitu osób w kościołach

W związku ze zniesieniem od 30 maja (sobota) limitu osób w kościołach, nie ma już obowiązku zgłaszania u Księży swojej obecności na niedzielnych Mszach Św., nie ma również podziału na rejony. Nadal jednak będzie obowiązywać zasada zachowania „dystansu społecznego” oraz obowiązek zakrywania ust i nosa wewnątrz kościoła. Zachęcamy do udziału w Mszach Św. i prosimy o bezwzględne zachowanie obowiązujących środków bezpieczeństwa. Dla osób starszych i chorych, które nadal będą objęte dyspensą od uczestnictwa  […]


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła – późniejszy Święty Jan Paweł II. Setne urodziny Największego z Polaków świętowaliśmy skromnie z powodu panującej pandemii i wciąż jeszcze obowiązujących obostrzeń. Podczas niedzielnych Mszy Św. zespół parafialny Miriam śpiewał pieśni wspominające polskiego Papieża.Biblioteka wznawia działalność

Od dnia 18 maja 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ptaszkowej wznawia w ograniczonym zakresie swoją działalność. Godziny otwarcia: Poniedziałek: 12:00 – 15:00, Środa: 14:00 – 17:00, Czwartek: 11:00 – 14:00, Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (18) 445-50-77. Prosimy o stosowanie się do następujących zaleceń: – w bibliotece może przebywać tylko 1 osoba; – należy zachować bezpieczny odstęp – minimum 2 metry; – obowiązuje konieczność zakrywania […]


Obok CSZ będzie park linowy

Wójt Gminy Grybów Pan Jacek Migacz w dniu 06 maja 2020 r. podpisał umowę z Panią Moniką Legierską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Polskie Parki Linowe – Monika Legierska z siedzibą: ul. Krzyszkowicka 34, 30-020 Wieliczka, na realizację zadania pn. „Budowa parku linowego w miejscowości Ptaszkowa w ramach projektu pn. Rozwój oferty rekreacyjnej poprzez budowę parku linowego w miejscowości Ptaszkowa”.  W ramach umowy zostanie zamontowany park linowy na wybranych pniach […]


Maj – miesiąc Maryi, miesiąc kapliczek

Miesiąc maj jest miesiącem Maryi. Kojarzy się z nabożeństwami majowymi i śpiewem „majówek” przy przydrożnych kapliczkach. W Ptaszkowej mamy wiele kapliczek, przy których od zawsze w maju gromadzili się okoliczni mieszkańcy śpiewając pieśni maryjne i Litanie. W tym roku epidemia zmieniła wieloletnie nawyki, ale kapliczki nadal stoją i czekają na „majówki”. W galerii zdjęcia kapliczek i krzyży z Ptaszkowej wykonane w maju 2019 roku.


USTALENIA DOTYCZĄCE LICZBY WIERNYCH, UCZESTNICZĄCYCH W NABOŻEŃSTWACH W PARAFII PTASZKOWA

W związku z najnowszymi decyzjami rządu o liczbie uczestników Mszy Świętej,  przeliczanych na wielkość powierzchni użytkowej danego kościoła informujemy, że w naszej świątyni może przebywać  równocześnie pięćdziesięciu wiernych.  Celem ułatwienia bezpośredniego udziału w niedzielnej Mszy Świętej w dopuszczalnej liczbie osób, wprowadzamy następujące zasady: Pierwszeństwo w uczestnictwie we Mszy Świętej niedzielnej, mają osoby, które zamówiły intencje mszalne (zobowiązane są one do telefonicznego potwierdzenia udziału do środy danego tygodnia). […]


Stowarzyszenie Odra-Niemen dla potrzebujących

W czwartek 23 kwietnia Małopolski Oddział Stowarzyszenia Odra – Niemen wraz z OSP Ptaszkowa oraz oddziałem Caritas przeprowadzili akcję pomocy osobom starszym, samotnym, potrzebującym. Paczki zawierające artykuły spożywcze i przemysłowe, które z powodu pandemii COVID -19 nie trafiły na Kresy, zostały przekazane osobom potrzebującym pomocy w parafiach współpracujących z nami przy akcji „Rodacy Bohaterom”. Strażacy OSP w Ptaszkowej do paczek dodawali pakiety ze środkami ochrony osobistej. Ogromną pomoc kolejny […]


Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego – 18.04.2020

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe zmian w niektórych zasadach bezpieczeństwa dotyczących COVID-19, zarządzenia zawarte w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dn. 14.03.2020 oraz w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce z dn. 24.03.2020 nadal pozostają w mocy, z uwzględnieniem od dn. 20.04.2020 następujących zmian: 1. Przywracam możliwość celebrowania Mszy […]