Zarząd OSP otrzymał absolutorium od Walnego Zgromadzenia strażaków

Podczas Walnego zgromadzenia Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej Zarząd OSP złożył sprawozdanie z działalności jednostki w 2019 roku. Przedstawił stan jednostki, akcje, wydarzenia, zawody, zloty, ćwiczenia i prace gospodarcze, w których druhny i druhowie brali udział. Przedstawił stan posiadanego sprzętu gaśniczego – na szczególną uwagę zasługują nabytki z 2019 roku, pozyskany dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości i Gminy Grybów samochód rozpoznawczo-gaśniczy TOYOTA HILUX oraz nowy Quad GOES zakupiony […]


Grupy kolędnicze z Ptaszkowej na Przeglądzie Kolędniczym w Mystkowie

18 stycznia 2020 w Mystkowie odbył się Przegląd Grup Kolędniczych z powiatu nowosądeckiego. Wśród grup biorących udział w konkursie znalazły się dwie grupy kolędnicze z Ptaszkowej: Dziecięca – Trzej królowie Dorosła – Z gwiazdą Ogłoszenie wyników planowane jest na niedzielę, 19 stycznia. Powiatowy Przegląd Kolędniczy w Mystkowie jest jednocześnie konkursem eliminacyjnym do Ogólnopolskich konkursów kolędniczych: Pastuszkowe Kolędowanie w Podegrodziu dla grup dziecięcych i młodzieżowych oraz Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej […]Zebranie sołeckie w Ptaszkowej

Działając na podstawie §6 pkt. 1. Statutu Sołectwa Ptaszkowa zwołują zebranie wiejskie, które odbędzie się w sobotę 25 stycznia 2020 r. o godz. 8:00 w Remizie OSP Ptaszkowa. W przypadku braku kworum w drugim terminie, tj. o godz. 8:15. W związku z ważnymi sprawami które będą omawiane w trakcie zebrania bardzo proszę Mieszkańców o liczny udział. Z poważaniem: Sołtys Marian KruczekPtaszkowskie spotkanie opłatkowe

6 stycznia, w święto Trzech Króli Sołtys Ptaszkowej Marian Kruczek wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowali spotkanie opłatkowe dla wszystkich osób oraz przedstawicieli instytucji włączających się w życie Ptaszkowej. Wśród zaproszonych gości m.in. był Wicestarosta Antoni Koszyk z małżonką,  Radni Gminy Grybów z przewodniczącym Rady, Wicewójt Andrzej Poręba, Radni Rady Sołeckiej, dyrektorzy szkół, przedstawiciele OSP oraz członkinie i członkowie KGW. Modlitwę odmówił i opłatki pobłogosławił Ks. Prałat […]


Barwny orszak Trzech Króli oraz Kolędników Misyjnych

W Święto Objawienia Pańskiego, potocznie zwanego Świętem Trzech Króli, również w Ptaszkowej od remizy OSP do kościoła parafialnego przeszedł Orszak Trzech Króli. W orszaku oprócz Króli, których było znacznie więcej niż trzech, przeszli Kolędnicy Misyjni. W kościele na orszak oczekiwała Święta Rodzina, której Królowie złożyli dary i pokłon. Po Mszy Św. i po po święceniu złota, kadzidła i mirry, ks. proboszcz Józef Kmak pobłogosławił Kolędników Misyjnych i posłał ich do domów naszej parafii. […]Życzenia dla Jubilatów

W Niedzielę Świętej Rodziny małżeństwa obchodzące w mijającym roku swoje 60-te, 50-te, 25-te oraz 1-sze Jubileusze uczestniczyły w Mszy Świętej odprawionej w Ich intencji. Odnowili przyrzeczenia małżeńskie i odebrali życzenia od całej parafii. Gromkie „Vivat” zaśpiewał nasz parafialny Chór, który zapewnił świąteczną oprawę Mszy Św. Na pamiątkę jubileuszu Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy od parafii. Dla Jubilatów przeżywających Diamentowe oraz Złote Gody pamiątkowe dyplomy gratulacyjne przesłał Biskup […]


Życzenia Świąteczne…

Moi Drodzy od ponad dwóch tysięcy lat, Kościół prowadzi nas do stajenki betlejemskiej. Tam gdzie było prawdziwe zimno… tam gdzie było prawdziwe siano… tam gdzie wybrzmiało w całej realności i pełni Boże Słowo: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami…”. Tajemnica Bożego Narodzenia, to tajemnica Boga, który przychodzi. Boga, który w miłości swej pragnie więcej. Który pragnie, aby tym miejscem Jego narodzenia stało się […]