More from: Aktualności


Zawiadomienie Zarządu Spółki Leśnej

Zarząd Spółki Leśnej w Ptaszkowej zawiadamia wszystkich Współwłaścicieli, że w związku z trwającą sytuacją epidemiczną i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 oraz zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, nie odbędzie się sprzedaż wiatrołomów, suszek i innych chorych drzew. W razie pilnej potrzeby budowlanej tj. więźba dachowa lub szalunki, należy kontaktować się z Prezesem Spółki Leśnej w Ptaszkowej Konstantym Rysiewiczem (tel. kom. 512 851 475).


Cała Ptaszkowa zbiera nakrętki

Ochotnicza Straż Pożarna w Ptaszkowej rozpoczyna proekologiczną akcję zbierania nakrętek plastikowych, mającą na celu pomoc potrzebującym, a szczególnie na wsparcie oczekujących na pomoc chorych dzieci. W związku z tym, zwracamy się do mieszkańców z gorącym apelem o przywożenie i wrzucanie plastikowych nakrętek do zainstalowanego przed remizą OSP – metalowego czerwonego SERCA. Pierwsze nakrętki są zbierane na pomoc dla Milenki z Ptaszkowej, na rehabilitację umożliwiającą polepszenie jej sprawności ruchowej oraz w walce o odzyskanie wzroku. […]


Życzenia Świąteczne

Dni które przeżywamy, pozwalają nam trwać przy Chrystusie, Jego miłości do nas, urealnionej w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Napełniamy Nim nasze serca, przestrzeń naszej codzienności… nasz świat. Życzę Moim Drogim Mi Parafianom i na różny sposób ludziom mi bliskim, by to trwanie przy Chrystusie, uczyniło z nas, podobnie jak z Apostołów, Świadków Jego Zmartwychwstania, tzn. mocą Jego Paschy,  przechodzenia z grzechu do świętości, fałszu do prawdy, […]


Internetowy Konkurs Pisanek Wielkanocnych

Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie, Filie w Ptaszkowej tegoroczny Konkurs Pisanek Wielkanocnych zostanie przeprowadzony internetowo. Podzielony zostanie na dwa etapy: • Etap 1 – zgłaszanie prac, • Etap 2 – głosowanie internetowe, W etapie 1 zadaniem uczestnika konkursu będzie przesłanie na adres mailowy konkurs@gokptaszkowa.pl zdjęcia przedstawiającego co najmniej 5 własnoręcznie wykonanych pisanek dowolną techniką. Uczestnik może przesłać zdjęcie swoich […]


Niedziela Męki Pańskiej – Konkurs Palm

Wielki Tydzień rozpoczynamy Niedzielą Męki Pańskiej. W naszym kościele odśpiewana została przez kantorów Męka Pańska według ewangelii Św. Mateusza. Niedziela ta zwana jest również Niedzielą Palmową – od święconych w tym dniu palm, upamiętniających triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. W tym kolejnym już roku pandemii, świętowanie tych wydarzeń możliwe jest tylko przy zachowaniu określonych zasad sanitarnych. Również tradycyjny Konkurs Palm Wielkanocnych […]


Wskazania Biskupa Tarnowskiego na Wielki Tydzień

W kontekście zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 przypominam o udzielonej dyspensie ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (z dn. 16.10.2020), która nadal obowiązuje. Proszę wiernych świeckich, aby podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia wzięli pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła, z powodu nałożonych limitów osób, które mogą w nim przebywać jednocześnie. Zachęcam więc do łączenia się duchowo z tymi celebracjami za pośrednictwem różnego rodzaju transmisji. […]


Zapowiedź Konkursu Palm Wielkanocnych

GOK Filia Ptaszkowa zaprasza wszystkich chętnych (bez względu na wiek) na Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 konkurs będzie miał inny przebieg niż w latach poprzednich. Aby wziąć udział w konkursie należy przynieść w Niedzielę Palmową swoją pracę do kościoła parafialnego w Ptaszkowej i po Mszy Św. złożyć w sali pod wieżą. Do pracy należy dołączyć „metryczkę” zawierającą dane potrzebne do skontaktowania się z autorem pracy, tj. Imię i nazwisko, miejscowość, […]


Najmłodsi Echa Jaworza z I miejscem w Muzeum Wsi Pogórzańskiej

W marcu 2021 roku Najmłodsi Echa Jaworza pracowali w świetlicy GOK Filia Ptaszkowa nad wykonaniem Marzanny do Konkursu Plastycznego organizowanego przez Muzeum Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reiffussa w Szymbarku. Praca najmłodszych jest wykonana w tradycyjnym „Ptaszkowskim” stroju i mierzy 2,5 m wysokości. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa w konkursie!


Ks. Mariusz Bawołek w plebiscycie RDN „Mój Katecheta”

Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, pod patronatem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża prowadzi plebiscyt “Mój Katecheta – słucha, rozumie, towarzyszy”. Celem inicjatywy jest poszukiwanie autorytetów dla dzieci i młodzieży oraz docenienie katechetów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich,. W konkursie tym nominacje otrzymał nasz katecheta ksiądz Mariusz Bawołek. Aby oddać głos na księdza Mariusza należy wysłać SMS o treści: RDN.KND.35 pod numer: […]