More from: Parafia

„25 Lat z Nami” – uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu

Dnia 24 czerwca 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej i Bibliotece Parafialnej w Ptaszkowej z udziałem Jubilata Ks. Prałata Józefa Kmaka proboszcza parafii Ptaszkowa, odbyło się uroczyste wręczenia nagród Laureatom konkursu literacko-plastycznego pn.”25 Lat z Nami”. Konkurs ogłoszony z okazji Srebrnego Jubileuszu probostwa Ks. Prałata Józefa Kmaka w naszej parafii. Jubileusz parafianie uczcili pracami literackimi i plastycznymi, które w marcu 2020 r. zostały wyeksponowane w kościele parafialnym na wystawie pokonkursowej. Obecnie wszystkie […]


Pierwsza Komunia Święta

28 czerwca parafia Ptaszkowa przeżywała uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Do sakramentu przystąpiło 43 dzieci z klas trzecich obu Szkół Podstawowych. Uroczystą Mszę Św. odprawił oraz skierował Słowo Boże do dzieci Ks. Prałat Józef Kmak – proboszcz parafii. Dzieci do Sakramentów Spowiedzi oraz I Komunii przygotował Ks. Mariusz Bawołek. Uroczystość, ze względu na pandemię została przeniesiona z tradycyjnej trzeciej niedzieli maja (początkowo) na wrzesień a ostatecznie odbyła się dzisiaj. Uroczystość uświetnił swoim […]


Lourdzkie błogosławieństwo dzieci na zakończenie Oktawy

Kolejna z uroczystości, której tradycyjna forma musiała ulec zmianie ze względu na pandemię, to zakończenie oktawy Bożego Ciała. Zazwyczaj przez cały tydzień odbywały się procesje, małe dziewczynki sypały kwiaty, chłopcy dzwonili dzwonkami. W tym roku procesje były bez kwiatków i dzwonków. Na zakończenie Oktawy Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej błogosławieństwo dzieci miało miejsce wewnątrz kościoła i było to błogosławieństwo na sposób Lourdzki. Po błogosławieństwie dzieci otrzymały od kapłanów tradycyjne cukierki.


Sakrament Bierzmowania

Również Sakramentu Bierzmowania w czasie obostrzeń związanych z pandemią wyglądał inaczej niż w poprzednich latach.. Uroczystość była bardziej kameralna niż zwykle, uczestniczyła w niej tylko młodzież ze szkół w Ptaszkowej. Oczywiście obowiązywało noszenie maseczek wewnątrz świątyni. Sakramentu udzielił Ks. Biskup Stanisław Salaterski – biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej.  


Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej

W czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej obchodzone jest jedna z największych uroczystości kościelnych, Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwana Uroczystością Bożego Ciała. W ten dzień z kościołów, po uroczystej Mszy Świętej wyruszają procesje do czterech ołtarzy ustawionych na trasie procesji. Małe dzieci dzwonią dzwonkami i sypią kwiaty przed kapłanem niosącym monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Z racji pandemii i nadal występujących ograniczeń w tym roku w naszej parafii zamiast procesji, po Mszy […]


Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach św. i nabożeństwach [29.05.2020]

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych. […]


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła – późniejszy Święty Jan Paweł II. Setne urodziny Największego z Polaków świętowaliśmy skromnie z powodu panującej pandemii i wciąż jeszcze obowiązujących obostrzeń. Podczas niedzielnych Mszy Św. zespół parafialny Miriam śpiewał pieśni wspominające polskiego Papieża.USTALENIA DOTYCZĄCE LICZBY WIERNYCH, UCZESTNICZĄCYCH W NABOŻEŃSTWACH W PARAFII PTASZKOWA

W związku z najnowszymi decyzjami rządu o liczbie uczestników Mszy Świętej,  przeliczanych na wielkość powierzchni użytkowej danego kościoła informujemy, że w naszej świątyni może przebywać  równocześnie pięćdziesięciu wiernych.  Celem ułatwienia bezpośredniego udziału w niedzielnej Mszy Świętej w dopuszczalnej liczbie osób, wprowadzamy następujące zasady: Pierwszeństwo w uczestnictwie we Mszy Świętej niedzielnej, mają osoby, które zamówiły intencje mszalne (zobowiązane są one do telefonicznego potwierdzenia udziału do środy danego tygodnia). […]


Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego – 18.04.2020

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe zmian w niektórych zasadach bezpieczeństwa dotyczących COVID-19, zarządzenia zawarte w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dn. 14.03.2020 oraz w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce z dn. 24.03.2020 nadal pozostają w mocy, z uwzględnieniem od dn. 20.04.2020 następujących zmian: 1. Przywracam możliwość celebrowania Mszy […]