Jubileusze małżeństw

W Nowy Rok obchodziliśmy Święto Świętej Rodziny, które w naszej parafii jest okazją do szczególnego uhonorowania par obchodzących w mijającym roku 1-szą, 25-tą oraz 50-tą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W intencji Jubilatów mszę św. odprawił ks. proboszcz Józef Kmak. Przy stopniach ołtarza Małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Na pamiątkę Jubileuszowej Mszy Św. otrzymali pamiątkowe dyplomy z gratulacjami od całej parafii. Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali również […]


Święto Świętych Młodzianków Męczenników

Święto Świętych Młodzianków kieruje nasze myśli do wydarzeń z okolic Betlejem. Niewinne dzieci zaginęły z rozkazu okrutnego króla Heroda. Dzisiaj też ginie wiele maleńkich dzieci w łonach matek. W naszej parafii modliliśmy się dziś o szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Program poświęcony problemowi ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci przygotowała młodzież pod opieką Pani Barbary Siedlarz, w wydarzeniu wzięła udział Schola parafialna […]


Boże Narodzenie. Życzenia świąteczne

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”. (Iz. 8,1) Pomyślmy Oto odwieczny Bóg staje się Dziecięciem w czasie… Zabłysła Światłość, za którą tęskniły pokolenia żyjące w ciemnościach pogaństwa i bałwochwalstwa. Wszystko po to, aby w drodze do Domu Ojca, nikt już nie zbłądził… „Wstańcie! (…) Bóg się Wam rodzi…” Przeżyjmy więc tę Noc wyjątkową w wyjątkowy sposób… Tego Wam, Moi Drodzy […]


Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe – konkurs GOK rozstrzygnięty

We wtorek 20 grudnia 2022 roku rozstrzygnięto i zakończono VI Gminny Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową, który odbywał się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grybowie, Filii w Ptaszkowej. Na konkurs wpłynęła rekordowa ilość, niemal 70 szopek wykonanych przez dorosłych, dzieci oraz rodziny. Komisja konkursowa pragnie podziękować uczestnikom za nadesłanie prac o wysokim walorze estetycznym i technicznym. Dziękuje także organizatorowi konkursu za sprawną jego organizację. Podziękowania również kierujemy dla instruktorów Gminnego […]W trzecią Niedzielę Adwentu, zwaną „Gaudete”, czyli „Radujcie się” miało miejsce uroczyste przyjęcie mężczyzn z parafii Ptaszkowa do Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II. Celem Zakonu jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Do działającej w Nowym […]


Święty Mikołaj w Ptaszkowej rozpoczął rozdawanie prezentów

Już w sobotę 3 grudnia Święty Mikołaj przyszedł do dzieci i młodzieży zgromadzonych w ptaszkowskim kościele. Przyniósł prezenty dla wszystkich, którzy udzielają się i angażują w życie parafii: dziewczętom z Dziewczęcej Służby Maryjnej, z parafialnej Scholi, chłopcom z Liturgicznej Służby Ołtarza oraz młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Święty Mikołaj rozesłał również swoich pomocników z prezentami do mieszkających w Ptaszkowej osób starszych, samotnych i chorych. W rolę pomocników Świętego Mikołaja wcieliła się młodzież […]


Przyjęcie nowych ministrantów

Podczas wieczornej Mszy Świętej w środę 23 listopada do grona ministrantów przyjętych zostało 9 aspirantów ze szkół podstawowych z Ptaszkowej. Kandydaci sumiennie uczestniczyli w przygotowaniu się do pełnienia tej posługi, zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta i jego obowiązkach oraz potwierdzili swoją gotowość i pragnienie służenia przy ołtarzu. Bezpośrednio przed ceremonią przyjęcia do kandydatów słowo boże powiedział ks. dr Roman Stafin, który co środę prowadzi w naszym kościele cykl  katechez o eucharystii i rozumienia Mszy […]


Konkurs na szopkę bożonarodzeniową – zaproszenie

Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie filia w Ptaszkowej zaprasza na VI Gminny Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową – czekamy na szopki wykonane tradycyjnie oraz współcześnie. Konkurs dla każdego.  Prace należy dostarczyć do 20 grudnia 2022 roku (wtorek) – tego dnia nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu oraz możliwość odebrania prac.


100 lat Orkiestry, 25 lat Chóru – Koncert i Uroczystości Jubileuszowe

„Dnia 22 listopada 1922 r., czyli w uroczystość Św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, założona została kapela instrumentów dętych na chwałę Bożą, ku czci Najświętszej Marii Panny patronki naszej parafii, na chlubę narodu polskiego i naszej gminy, w celu podniesienia oświaty i podniesienia zamiłowania do piękna i sztuki wśród młodego pokolenia, z chęci i zapału miejscowej młodzieży w książce członków zapisanych, a z inicjatywy Pana Pawła Rysiewicza, którego członkowie wyszczególnieni w książce założycielskiej, […]