Święty Jan Paweł II Patronem Roku 2020

W ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II w Gminnej Bibliotece Publicznej i Bibliotece Parafialnej w Ptaszkowej można obejrzeć wystawę czytelniczą poświęconą Papieżowi Polakowi. Na wystawie wyeksponowano liczne publikacje o Janie Pawle II napisane zarówno przez Ojca Świętego jak również przez innych autorów. Eksponujemy również kolekcję albumów oraz filmów z Pielgrzymek Papieża do Polski i za granicę, kasety DVD, CD, wycinki prasowe, pamiątki. Eksponowanymi materiałami są zbiory biblioteczne, […]


Trwa budowa parku linowego w Ptaszkowej

W CSZ Ptaszkowa będą kolejne atrakcje! Tym razem park linowy w koronach drzew. Powstanie także specjalna ścieżka, dzięki której chętni na skorzystanie z parku bezkolizyjnie dotrą na miejsce startu. Całościowy koszt inwestycji to około 400 tysięcy złotych. Znaczną część tej kwoty udało nam się uzyskać jako dofinansowanie z LGD Korona Sądecka. Jestem przekonany, że park linowy, który powstaje będzie jednym z ciekawszych w regionie za sprawą licznych stacji – przeszkód […]


Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące procesji podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Zważywszy na trwający wciąż stan epidemii i w trosce o zdrowie wiernych oraz duszpasterzy, zalecam ograniczenie procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa do terenu wokół kościoła. Przygotowanie uroczystości i przebieg liturgii wymagają zachowania wszystkich zaleceń sanitarnych (dystans społeczny oraz zasłanianie nosa i ust). Proszę o realizację szczegółowych wytycznych z dnia 27 maja br. przygotowanych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Tarnów, 04 czerwca 2020 roku † Andrzej Jeż BISKUP […]


Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach św. i nabożeństwach [29.05.2020]

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych. […]


Zniesienie limitu osób w kościołach

W związku ze zniesieniem od 30 maja (sobota) limitu osób w kościołach, nie ma już obowiązku zgłaszania u Księży swojej obecności na niedzielnych Mszach Św., nie ma również podziału na rejony. Nadal jednak będzie obowiązywać zasada zachowania „dystansu społecznego” oraz obowiązek zakrywania ust i nosa wewnątrz kościoła. Zachęcamy do udziału w Mszach Św. i prosimy o bezwzględne zachowanie obowiązujących środków bezpieczeństwa. Dla osób starszych i chorych, które nadal będą objęte dyspensą od uczestnictwa  […]


100. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła – późniejszy Święty Jan Paweł II. Setne urodziny Największego z Polaków świętowaliśmy skromnie z powodu panującej pandemii i wciąż jeszcze obowiązujących obostrzeń. Podczas niedzielnych Mszy Św. zespół parafialny Miriam śpiewał pieśni wspominające polskiego Papieża.Biblioteka wznawia działalność

Od dnia 18 maja 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Ptaszkowej wznawia w ograniczonym zakresie swoją działalność. Godziny otwarcia: Poniedziałek: 12:00 – 15:00, Środa: 14:00 – 17:00, Czwartek: 11:00 – 14:00, Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (18) 445-50-77. Prosimy o stosowanie się do następujących zaleceń: – w bibliotece może przebywać tylko 1 osoba; – należy zachować bezpieczny odstęp – minimum 2 metry; – obowiązuje konieczność zakrywania […]


Obok CSZ będzie park linowy

Wójt Gminy Grybów Pan Jacek Migacz w dniu 06 maja 2020 r. podpisał umowę z Panią Moniką Legierską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Polskie Parki Linowe – Monika Legierska z siedzibą: ul. Krzyszkowicka 34, 30-020 Wieliczka, na realizację zadania pn. „Budowa parku linowego w miejscowości Ptaszkowa w ramach projektu pn. Rozwój oferty rekreacyjnej poprzez budowę parku linowego w miejscowości Ptaszkowa”.  W ramach umowy zostanie zamontowany park linowy na wybranych pniach […]


Maj – miesiąc Maryi, miesiąc kapliczek

Miesiąc maj jest miesiącem Maryi. Kojarzy się z nabożeństwami majowymi i śpiewem „majówek” przy przydrożnych kapliczkach. W Ptaszkowej mamy wiele kapliczek, przy których od zawsze w maju gromadzili się okoliczni mieszkańcy śpiewając pieśni maryjne i Litanie. W tym roku epidemia zmieniła wieloletnie nawyki, ale kapliczki nadal stoją i czekają na „majówki”. W galerii zdjęcia kapliczek i krzyży z Ptaszkowej wykonane w maju 2019 roku.