Konkurs pisanek wielkanocnych

W dniu 12 kwietnia br w Gminnym Ośrodku Kultury w Grybowie – filia w Ptaszkowej odbył się konkurs pisanki wielkanocnej. W ramach przygotowania do konkursu w domu Kultury odbyło się kilka spotkań, na których młodzież i dzieci uczyły się malować tradycyjne pisanki wielkanocne. W konkursie wzięło udział łącznie 28 osób. Komisja Konkursowa w składzie: Marta Janas – nauczyciel plastyki, Magdalena Motyka – pracownik domu kultury, wyłoniła zwycięzców oraz przyznała wyróżnienia.Wyniki […]


Droga Krzyżowa

Tradycyjnie, w piątek przed Wielkim Tygodniem mieszkańcy Ptaszkowej uczestniczyli w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która rozpoczęła się przy starym, zabytkowym kościele a zakończyła na placu budowy nowego kościoła. (galeria:2006-04-08-drogak)


Rocznica odejścia Papieża Jana Pawła II

2 kwietnia 2006 r. mija pierwsza rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. W naszym kościele podczas każdej Mszy Świętej oddajemu Mu hołd, wsłuchując się w montaż słowno-muzyczny poświęcony Jego pamięci. O godzinie 21:37 wspólnie spotkaliśmy się pod pomnikiem naszego Papieża we wspólnej modlitwie. (galeria:2006-04-02-rocznica)


Najlepszy Sołtys Ziemi Sądeckiej

Z radością informujemy, że Sołtys wsi Ptaszkowa, Pan Marian Kruczek, zajął drugie miejsce wśród najlepszych sołtysów Ziemi Sądeckiej. W imieniu mieszkańców Ptaszkowej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz pozytywnych rozwiązań i decyzji w pracy dla dobra naszej wsi a tym samym dla nas wszystkich. W pierwszej „dwudziestce” plebiscytu organizowanego przez „Gazetę Krakowską” znalazło się aż 5 sołtysów Gminy Grybów, prócz wymienionego „naszego” sołtysa Mariana Kruczka […]


Dzień Kobiet

Koło Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej jest jednym z prężnie działających kół na terenie Gminy Grybów, z bogatą historią. Na Panie zrzeszone w tym kole zawsze można liczyć. Ich nieoceniona pomoc w organizowanych imprezach wiejskich jest zauważana i doceniana. Dał temu wyraz Sołtys wsi Ptaszkowa pan Marian Kruczek otwierając spotkanie Pań z okazji Dnia Kobiet – 8 marca. Podkreślił ich zasługi i podziękował za wkład w promocję i rozwój wsi […]


Spartakiada zakończona

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia w dniu 4 marca 2006 roku 51. Międzynarodowej Zintegrowanej Zimowej Spartakiady Dzieci i Młodzieży im. Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia. Dziękujemy za Patronat Honorowy i obecność zaproszonym Gościom: przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, parlamentarzystom i wszystkim Sponsorom, Straży Granicznej, Ratownikom GOPR, Obsłudze Medialnej, strażakom OSP Ptaszkowa, KGW w Ptaszkowej, przygotowującym plac Spartakiady i trasy biegowe, za przystrojenie i nagłośnienie placu, prowadzącym zawody, […]


51. Zintegrowana Spartakiada Dziecięca

Dnia 4. marca 2006 roku odbędzie się 51. Narciarska Zintegrowana Spartakiada Dziecięca o Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia. Patronat nad Spartakiadą obejmuje Konsul Generalny RP w Kolonii – Elżbieta Sobótka oraz Wójt Gminy Grybów – Piotr Krok. Patronat medialny: RDN Małopolska, TVP3 Kraków oraz Dziennik Polski. Organizatorem jest Parafialny Klub Sportowy w Ptaszkowej – „JAWORZE”. Gościć będzie u nas takze Fundacja Pomocy Osób Niepełnosprawnych, […]


Bal Karnawałowy

W dniu 11.02.2006 roku w Domu Strażaka w Ptaszkowej odbył się Bal Karnawałowy zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1.Dyrektor Beata Wajdzik w imieniu nauczycieli i pracowników szkoły rozpoczęła bal serdecznie witając przybyłych Gości oraz zaprosiła do zabawy przy muzyce Zespołu z Ptaszkowej. Wspaniała zabawa oraz wyśmienite menu towarzyszyło uczestnikom balu do samego rana. Dyrektor Beata Wajdzik, nauczyciele i pracownicy szkoły składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji balu:Księdzu Proboszczowi Józefowi Kmakowi, […]


Zebranie Wiejskie

28. stycznia w remizie OSP odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym uczestniczyli: wójt Gminy Grybów – Piotr Krok, dyrektor Gimnazjum – Agata Brożek, dyrektor SP nr 1 – Beata Wajdzik, ks. proboszcz Józef Kmak, prezes LOK – Józef Fiut, oraz mieszkańcy Ptaszkowej. Zebraniu przewodniczył członek Rady Sołeckiej – Leszek Janusz. Celem spotkania było sprawozdanie z wykonania planu finanowo-rzeczowego Sołectwa Ptaszkowa za 2005 rok i uchwalenie […]


Spotkanie opłatkowe

W dniu 14 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W ten sposób sołtys Marian Kruczek chciał podziekować wszystkim, którzy włączają się w prace na rzecz wsi i środowiska lokalnego.W spotkaniu uczestniczyli: wójt Gminy Grybów Piotr Krok, radni Ptaszkowej, przedstawiciele Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej, dyrektorzy szkół, strażacy OSP Ptaszkowa.Ksiądz proboszcz Józef Kmak rozpoczął spotkanie modlitwą a przybyłych serdecznie powitał sołtys.W życzliwej atmosferze wszyscy łamali się opłatkiem […]