Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne – 2020. 10.18

Jesteśmy w strefie czerwonej pandemii, stąd większe obostrzenia wymagań naszych zachowań. Są one nam znane (odsyłam do decyzji Ministra Zdrowia oraz Komunikatu Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, umieszczonych na naszej stronie internetowej). Podejmijmy je w duchu naszej odpowiedzialności za innych i za siebie. Ale też nie zaniedbujmy naszego życia religijnego, szczególnie uczestniczenia w Eucharystii. Nawiązując do Komunikatu księdza Biskupa: „Pamiętajmy przy tym o słowach naszego Zbawiciela: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego (…), nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało (…) ma życie wieczne, a jago wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 53-54). Nasz kościół parafialny spełnia wymogi sanitarne, dlatego jeżeli ktoś z przyczyn związanych z pandemią, nie uczestniczy we wspólnocie parafialnej we Mszy Świętej niedzielnej, zapraszam w dni powszednie, rano lub wieczorem (godz. 06.30 i 17.00). Nie idźmy na łatwiznę, jeżeli nie ma takiej potrzeby, słuchania przez media jedynie. Pamiętajmy także o wielkim darze Chrystusa i Kościoła, jakim jest Komunia Święta Duchowa. A nade wszystko całą pandemię koronawirusa, wszystkich nią bezpośrednio doświadczonych i jej zaprzestanie, zawierzmy Panu Bogu, przez wstawiennictwo Maryi, Pani Radosnej oraz Św. Szymona z Lipnicy, patrona czasu epidemii. Wraz z Nimi, uczyńmy wszystko, abyśmy wyszli z tego doświadczenia, z którym przychodzi nam się zmierzyć, bardziej bogaci duchowo. Sami, ale też módlmy się o laskę wytrwania dla słabych w wierze.

 1. Niedziela Zwykła. Msza Święta w naszym parafialnym kościele o godz. 07.00, 09.00, 11.00 i o godz. 14.00 oraz nabożeństwo różańcowe. Dzisiaj Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynający Tydzień Misyjny. Składka na misje, przeznaczeniem na fundusz papieski. Dzień Służby Zdrowia – pamiętajmy w modlitwie. U nas 23. Parafialne Forum Rodziny, po hasłem: „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” (FC). W modlitwie i rozważaniu treści o rodzinie w zamyśle Bożym, pomoże nam prelekcja oraz montaż słowno-muzyczny na każdej Mszy Świętej. Dziękuję wszystkim za przygotowanie i zaangażowanie, na ręce p. Barbary i jej męża Henryka. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji naszych rodzin i rodzin naszej parafii.
 2. Codziennie, w dni powszednie tygodnia, nabożeństwo różańcowe i Msza Święta o godz. 17.00, poprzedzona adoracją Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji oraz możliwością spowiedzi świętej (od godz. 16.30). Zachęcam także do modlitwy różańcowej indywidualnie czy we wspólnotach rodzinnych, z ludźmi starszymi czy chorymi. Zwracam się do rodziców, ale i dzieci czy młodzieży – budujmy codzienność na modlitwie różańcowej.
 3. W tygodniu:
 • poniedziałek – Msza Święta pogrzebowa śp. Stanisława(on) Świguta („Odlas”) o godz. 15.00 – na pół godziny wcześniej modlitwa różańcowa;
 • wtorek – wspomnienie Św. Jana Kantego, prezbitera. Patronalne święto ks. Jana Grybla, który od lat przebywa z nami, realizując swoje powołanie kapłańskie uczestnicząc w cierpieniach Chrystusa – pamiętajmy w modlitwie;
 • środa – wieczorem także nowenna do Matki Bożej Radosnej – zachęcam do składania indywidualnych podziękowań i próśb (także drogą internetową). Jak byliśmy informowani, nie będzie katechezy o modlitwie z ks. dr Romanem Stafinem;
 • czwartek – wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża;
 • niedziela – tylko w kościołach poświęconych, których data jest nieznana, Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego. W naszej diecezji Niedziela Synodalna – modlimy się o duchowe owoce V Synody naszej diecezji;
 1. Z serca dziękuję za każde dobro dla naszej wspólnoty parafialnej w ostatnim tygodniu. Dziękuję za troskę o kościoły, ich sprzątanie i zdobienie kwiatami, za troskę o otoczenie, o cmentarz (proszę o uregulowanie należności za prowadzenie cmentarza p. Sławkowi – miejmy na uwadze większą ilość śmieci, które trzeba wywieźć, co kosztuje), dziękuję za troskę o stan pozostałych budynków parafialnych i ich otoczenia, za ofiary na duszpasterskie i gospodarcze prowadzenie parafii, za ofiary z rejonu na sprzątanie kościołów i kwiaty – wszystkim za dobro: Bóg zapłać!
 2. Przy wyjściu z kościoła są kartki na wypominki (osobno jednorazowe i osobo roczne) – również do pobrania tutaj. Można je zabrać i będzie można je składać zwyczajem przyjętym w naszej parafii – proszę o czytelne pismo. Są tam także do wypełnienia formularze związane z akcją: „Tak dla rodziny, nie dla gender” – zabierzmy je do domu, celem wypełnienia (także w rejonie) i albo wysłać na wskazany adres, albo złożyć je w zakrystii (rodo)
 3. 25 października br. (przyszła niedziela), Męska Strona Rzeczywistości z Grybowa proponuje różaniec dla mężczyzn. Rozpoczęcie w kaplicy na „Podjaworzu z przejściem pod krzyż na Modyniance – informacje dla zainteresowanych na stronie internetowej.
 4. Porządkując groby swoich bliskich, pamiętajmy o porządku na całym cmentarzu i sąsiednich posesjach. Informacje co do Uroczystości Wszystkich Świętych, podam w miarę napływających komunikatów. Przypominam, że dla naszej wspólnoty jest to uroczystość odpustowa, związana z tytułem naszego zabytkowego kościoła.
 5. Czasopisma religijne są na stoliku w przedsionku kościoła. Zachęcam do zabrania ich do domu, do czytania.
 6. Spotkania Grup Apostolskich:
 • KSM – piątek, po nabożeństwie wieczornym;
 • LSO – sobota, godz. 09.00;
 • DSM – sobota, godz. 10.00;
 1. W ostatnim tygodniu Pan Bóg odwołał do siebie śp. Alicję Michalik (r. 1985) z „Domy nad Browarem”, oraz śp. Stanisława(on) Świgut (r. 1938) z „Odlas”. Zmarłych oraz najbliższych otoczmy modlitwą i życzliwością. A Msze Święte pogrzebowe śp. Wincentego Barnasia, w całości zostały przekazane p. Henrykowi Hosz i będą odprawione w klasztorze w Zakliczynie.

Ks. Józef Kmak
Proboszcz