Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne – 2020.03.29

Wraz z całym Kościołem i światem, przeżywamy pandemię koronawirusa. Podjęta, w duchu odpowiedzialności za życie i zdrowie przez kierujących naszą Ojczyzną, narodowa kwarantanna, ograniczyła przemieszczanie się i kontakty międzyludzkie. Mając zaś świadomość Bożej miłości do całego stworzenia ale i mocy zdolnej powstrzymać tę epidemię, wraz z całym Kościołem, wołamy:

„Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie…
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie…”
(z Litanii do Wszystkich Świętych).

Ta wspólna modlitwa, która wybrzmiewa, zanoszona w naszych świątyniach przez nas kapłanów i osoby konsekrowane, a w waszych domach, przez całe rodziny, nabiera szczególnej mocy, bo „gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w Imię moje, tam ja jest pośród nich”, zapewnia nas Chrystus. I staje się potrzebnym wyciszeniem naszych skołatanych serc, rozbieganych myśli. Bądźmy z Chrystusem i Maryją Radosną, także z naszymi Świętymi Patronami od chrztu i bierzmowania, a w Nich, ze sobą nawzajem. My kapłani z Wami, w waszych wspólnotach rodzinnych, a Wy, Drodzy Parafianie, z nami, w naszej parafialnej świątyni, która wtedy nie będzie pusta. I jakże inaczej jawić się taż będą wszystkie ograniczenia podjęte w duchu odpowiedzialności, przez kierujących Ojczyzną i naszym Kościołem, również tarnowskim. W nich będzie Boża Miłość, która zbawia, uwalnia od lęku, budzi nadzieję, która uzdrawia.

My, Wasi duszpasterze, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Ale starajmy się wykazać obopólnym zrozumieniem i odpowiedzialnością za siebie nawzajem. Jako kapłani mamy kontakt z wieloma, czasem przypadkowymi ludźmi i prawdopodobieństwo spotkania osoby chorej jest znacznie większe. Bardzo więc proszę wszelkie sprawy duszpasterskie, uzgadniać najpierw drogą telefoniczną. Z sakramentu pokuty korzystajmy tylko w wielkiej konieczności również po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Po ustaniu epidemii zorganizujemy parafialną spowiedź, by każdy mógł przez sakrament pokuty, otrzymać przebaczenie grzechów i łaskę pojednania. Na dzisiaj i dni świąteczne, Kościół daje nam możliwość pojednania przez akt żalu doskonałego, który znamy od czasów katechezy. Sposobem naszego zjednoczenia z Chrystusem, niech będzie Komunia Duchowa. Ona także da nam siłę do bycia blisko naszych bliźnich. Umiejmy się też dostosować do pozostałych ograniczeń, które znamy z komunikatów nam przekazywanych. Pamiętajmy, że wyrazem naszej wiary i miłości jest zrozumienie, że dar życia jest ponad wszelkim prawem stanowionym, a takim są również Przykazania Kościelne, od zachowania których, w swojej miłości i odpowiedzialności, zapewne z bólem, nasi biskupi udzielają dyspensy.

  1. Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Synodalna – modlimy się o duchowe owoce V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Msza Święta w naszym parafialnym kościele o godz. 07.00, 09.00 (z nabożeństwem Drogi Krzyżowej), 11.00 i o godz. 14.00, którą poprzedzać będzie śpiew Gorzkich Żali. Zmiana czasu na letni.
  2. W tygodniu:
  • środa – nowenna do Matki Bożej Radosnej i Msza Święta o godz. 17.00;
  • czwartek – pierwszy kwietnia – modlimy się za powołanych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne, także z rodzin naszej parafii. Msza Święta o godz. 06.30 i 17.00. Rocznica śmierci Św. Jana Pawła II, papieża (2005 r.);
  • piątek – pierwszy kwietnia – Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa z nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 06.30 i 17.00. Droga Krzyżowa bez Mszy Świętej o godz. 19.30;
  • sobota – pierwsza kwietnia – Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny o godz. 06.30 i 1700. Różaniec o poszanowanie każdego życia poczętego o godz. 16.30;
  • niedziela – Niedziela Palmowa. Uroczysta Msza Święta z poświęceniem palm o godz. 10.00.
  1. Trwajmy we wspólnocie modlitwy z naszymi rodzinami, z rodzinami naszej wspólnoty parafialnej. Ta wspólnota, mimo kwarantanny, jest nam wszystkim potrzebna. Módlmy się wspólnie w naszych rodzinach. Przełammy pojawiający się może wewnętrzny opór i wstyd. Pomocą niech stanie się dla nas połączenie aktu miłości doskonałej („Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu”), oraz Komunii Świętej Duchowej. Wtedy nasze domy rodzinne, staną się rzeczywiście Kościołami Domowymi. W ten sposób także wypełnimy pragnienie i testament naszego papieża, Św. Jana Pawła II. Gromadźmy się także, całymi rodzinami wraz z nami, Waszymi Kapłanami, we wspólnej modlitwie różańcowej o godz. 20.30.
  2. Serdecznie dziękuję za każde dobro dla naszej wspólnoty parafialnej, także gospodarcze. Dziękuję za troskę o kościoły i cmentarz. Dziękuję p. Piotrowi, za dobro jakie świadczy naszej wspólnocie. Wszystkim za dobro, za przekazywane słowa bliskości i modlitwy telefonicznie i SMS-ami, za budowanie wspólnoty w tym trudnym wyzwaniu jakim jest pandemia koronawiruasa – wszystkim: Bóg zapłać! Ten Wielki Post jest dla nas wszystkich naprawdę Wielkim.

Ks. Józef Kmak
Proboszcz