Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota miejscowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich została erygowana 22 VIII 2001 roku przez O. Romualda Koślę, Prowincjała Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Braci Mniejszych – Region Krakowski.
Wspólnota powstała z inicjatywy s. Marii Tokarz, która zaszczepiła w jej członkach chęć należenia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Czym jest zatem Franciszkański Zakon Świeckich?
Powstał on specjalnie dla ludzi żyjących na co dzień w rodzinach, lub samotnych, zajmujących się tym wszystkim, czym zajmują się wszyscy zwyczajni ludzie żyjący w świecie. Jest otwarty dla wszystkich, którym bliskie są ideały życia Zakonodawcy św. Franciszka – Biedaczyny z Asyżu. Głównym zadaniem franciszkanina świeckiego jest wprowadzanie w czyn miłości Boga i bliźniego, przechodzenie od Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii.

Wspólnota powstając liczyła dwunastu członków. Pan powołał do siebie s. Zofię Gryboś i br. Stanisława Tokarza.
Obecnie do Wspólnoty należy trzech braci i siedem sióstr. Złożyli oni profesję wieczystą tzn. zobowiązali się do przestrzegania Reguły, czyli właśnie do życia zgodnego z zasadami Ewangelii.

Spotkania formacyjne Wspólnoty odbywają się w I niedzielę miesiąca. W czasie spotkania bracia i siostry zapoznają się z duchowością św. Franciszka, a także wspólnie się modlą. Wspólnota uczestniczy w dniach skupienia, rekolekcjach, pielgrzymkach i czuwaniach modlitewnych.

Rada Wspólnoty:
Przełożony – br. Stanisław Michalik ofs.
Za-ca Przełożonego – br. Henryk Siedlarz
Sekretarz – s. Krystyna Serafin
Skarbnik – s. Agata Niepsuj
Członek Rady – br.Stanisław Michalik
Mistrz formacji – s. Barbara Siedlarz

Asystentem Duchowym Wspólnoty jest O. Franciszek Rydzak

Franciszkański Zakon Świeckich

Może Franciszkański Zakon Świeckich to jest to, do czego jesteś powołany i Ty?
Pomyśl i dołącz do nas. Telefon kontaktowy: 0 18 44-52-043

Barbara Siedlarz