Press "Enter" to skip to content

Sądecki Dzień Działacza Kultury – Stróże 2005

W dniu 11 czerwca br. w Stróżach odbył się „Sądecki Dzień Działacza Kultury”, organizowany przez Starostwo Nowosądeckie oraz Zespół Artystyczny „Kowalnia” ze Stróż. Bardzo ciekawy program artystyczny przedstawiła także reprezentacja Ptaszkowej. Główną atrakcją był entuzjastycznie przyjęty przez publiczność występ nowo założonego, działającego przy filii Gminnego Ośrodka Kultury w Ptaszkowej zespołu ludowego „Echo Jaworza”.

Skład zespołu tworzą:

  • Kazimiera Górska, Stanisława Kiełbasa, Maria Kowalska, Magdalenia Motyka, Wiesław Janus, Lucjan Janus, Krzysztof Janus, Wincenty Michalik, Zenon Janus, Zdzisław Kogut – śpiew
  • Jacek Janus – akordeon

Grupę do występu przygotowali Magdalena Motyka i Stanisław Król.

Ponadto podczas prezentacji dorobku kulturalnego na wystawie zaprezentowano prace następujących artystów ludowych z Ptaszkowej:

  • Waleria Janusz, Teresa Janus, Anna Ziółko, Maria Rola – haft
  • Władysław Ziółko – rzeźbiarstwo
  • Marta Janas, Jan Michalik – malarstwo
  • Koło Gospodyń Wiejskich – ręczny wyrób koszyczków z kwiatami z bibuły.

Pomysł zorganizowania wystawy – Magdalena Motyka. Dorobek artystów z Ptaszkowej na wystawie prezentowały Maria Rola, Urszula Rola, Elżbieta Tokarz, Małgorzata Kiełbasa.

Jak widać, można w Ptaszkowej znaleźć wielu uzdolnionych artystycznie ludzi.

(M.Motyka)(galeria:2005-06-11-stroze)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: