Press "Enter" to skip to content

Dzień Kobiet

Koło Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej jest jednym z prężnie działających kół na terenie Gminy Grybów, z bogatą historią. Na Panie zrzeszone w tym kole zawsze można liczyć. Ich nieoceniona pomoc w organizowanych imprezach wiejskich jest zauważana i doceniana. Dał temu wyraz Sołtys wsi Ptaszkowa pan Marian Kruczek otwierając spotkanie Pań z okazji Dnia Kobiet – 8 marca. Podkreślił ich zasługi i podziękował za wkład w promocję i rozwój wsi oraz obdarował licznie zebrane panie symbolicznym, ale jakże przyjemnym upominkiem w postaci wiosennego tulipana. Równocześnie zwrócił się z prośbą o dalszą współpracę dla wspólnego dobra.

Potrzebę istnienia Koła i jego dalszej pracy podkreślił inny znamienity gość spotkania – ks. proboszcz Józef Kmak, który obdarował zebrane gospodynie słodkim upominkiem.
Nasze Panie jeszcze raz pokazały, że drzemie w nich ogromny potencjał, którym mogą i chcą dzielić się z innymi. Zawsze cichutkie i skromne uświetniają wspólnie organizowane święta, zabawy, imprezy sportowe.

Życzymy im dużo zdrowia, hartu ducha i wielu miłych chwil w życiu, oraz dalszej pracy, która będzie zauważana i doceniana.
(Lucyna Kmak)(galeria:2006-03-11-dzienkobiet)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: