Press "Enter" to skip to content

Spotkanie opłatkowe

W dniu 6 stycznia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się coroczne uroczyste spotkanie opłatkowe, zorganizowane z inicjatywy sołtysa wsi oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym naszej miejscowości, łamali się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia przy śpiewie kolęd w wykonaniu młodzieżowego zespołu muzycznego działającego przy parafii.

Sołtys wsi przywitał przybyłych gości oraz złożył życzenia wraz z podziękowaniami za wkład w rozwój wsi. Następnie uczestnicy spotkania przy uroczyście nakrytym stole częstowali się świątecznymi potrawami przygotowanymi przez niezastąpione Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, rozmawiali i w serdecznej atmosferze wspólnie śpiewali kolędy.

(galeria:2007-01-08-oplatek)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: