Press "Enter" to skip to content

Spartakiada ? informacje!

W związku z warunkami pogodowymi, nienajlepszymi dla sportów zimowych, organizatorzy postanowili wprowadzić zmiany w konkurencjach przewidzianych na 52. Narciarskiej Zintegrowanej Spartakiadzie Dziecięcej (24 lutego 2007).

Ze względu na brak śniegu na stoku, konkurencje zjazdowe zostają ODWOŁANE !
W zamian organizatorzy proponują konkurencję: „STRZELANIE Z KARABINKA PNEUMATYCZNEGO”. Przewidziane grupy wiekowe: „zerówka i młodsi”, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum (z rozróżnieniem dziewczęta – chłopcy).

Konkurencje biegowe odbędą się tak, jak wcześniej zaplanowano (jedynie możliwe jest skrócenie dystansów, jeśli warunki nie pozwolą na przygotowanie tras o przewidzianych w regulaminie długościach).

Miejsce rozpoczęcia, konkurencji „strzeleckich” oraz zakończenia spartakiady: boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej.

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply