Press "Enter" to skip to content

Dzień Kobiet

8 marca to doskonała okazja do spotkania się wszystkich członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej.
Stało się już tradycją, że te uroczyste spotkania uświetniają zaproszeni goście. W tym roku miłą niespodzianką był występ naszych niezwykle uzdolnionych dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ptaszkowej. Pod czujnym okiem wychowawczyni pani Beaty Rodak dzieci przedstawiły humorystyczne widowisko pt. „Być kobietą”.

Składający naszym paniom życzenia mężczyźni podkreślali ich wielkie zaangażowanie w pracach dla wspólnoty lokalnej oraz życzyli im (i sobie) dalszych spektakularnych osiągnięć.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że KGW rozwija się, o czym świadczą nowo przyjęte do koła gospodynie. Jest nas już teraz ponad 40.

Dziękujemy za przybycie i docenienie pracy KGW sołtysowi wsi Ptaszkowa Marianowi Kruczkowi, wójtowi Andrzejowi Porębie, Księdzu Proboszczowi Józefowi Kmakowi, kierownikowi Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nawojowej Tadeuszowi Gurgulowi, prezesowi PKS JAWORZE Wincentemu Kmakowi oraz honorowemu obywatelowi Ptaszkowej – prezesowi LOK „Snajper” Józefowi Fiutowi.

(Lucyna Kmak)(galeria:2007-03-12-dzkobiet)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: