Press "Enter" to skip to content

Gratulacje?

Sołtys wsi Ptaszkowa, Pan Marian Kruczek znalazł się wśród czternastu najlepszych sołtysów w ogólnopolskim rankingu na Najlepszego Sołtysa w Polsce organizowanym przez ogólnopolską Gazetę Sołecką!!!

Panu Marianowi SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów! – Jego sukces jest sukcesem wszystkich mieszkańców Ptaszkowej!

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: