Press "Enter" to skip to content

Wyniki wyborów na sołtysa i Członków Rady Sołeckiej

W dniu 17 czerwca 2007 r. od godziny 7:00 do 15:00 trwało głosowanie na sołtysa i Członków Rady Sołeckiej.

WYBORY SOŁTYSA WSI PTASZKOWA

 1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 2356
 2. Komisja otrzymała kart do głosowania: 1724
 3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 524
 4. Liczba nie wykorzystanych kart do głosowania: 1200

Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:

 1. Liczba kart wyjętych z urny: 524, w tym
  • liczba kart nieważnych: brak
  • liczba kart ważnych: 524
 2. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania: 9
 3. Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów: 515

Na poszczególnych kandydatów na sołtysa, oddano następujące liczby głosów ważnych:

 1. Osmoła Krzysztof: 55
 2. Kruczek Marian: 460

Komisja stwierdza, że sołtysem wsi PTASZKOWA został wybrany MARIAN KRUCZEK, który uzyskał największą liczbę głosów.

Szczegóły dotyczące wyborów do Rady Sołeckiej znajdują się na podstronie: Sołectwo – komunikaty

Sołtys wsi oraz Członkowie Rady Sołeckiej składają serdeczne podziękowania dla wszyskich wyborców za wzięcie udziału w wyborach i oddanie głosów.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: