Press "Enter" to skip to content

Odnaleźć i utrwalić tożsamość w Ptaszkowej

Stowarzyszenie „Turystyczna Wieś Retro”, działając wspólnie z lokalną grupą działania otrzymało grant w II Edycji Programu Rzeczpospolita Internetowa i będzie od 20 września 2007 roku realizować projekt „Odnaleźć i utrwalić tożsamość w Ptaszkowej”.

Spośród 342 projektów w Polsce wyłoniono 100 finalistów, którzy swoje pomysły będą realizować w gminach wiejskich (My znaleźliśmy się w gronie 10 finalistów dużych grantów).

Program Rzeczpospolita Internetowa to ogólnopolski program grantowy dla społeczności lokalnych z gmin wiejskich, którego celem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację oraz aktywizacja mieszkańców polskiej wsi. Program został wypracowany wspólnie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), największej agendy ONZ.

(Lucyna Kmak)(galeria:2008-01-20-stwr)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: