Press "Enter" to skip to content

Podziękowanie za pomoc w organizacji spartakiady

Zarząd Parafialnego Klubu Sportowego „JAWORZE” serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom: zawodnikom, i tym, dzięki pracy których, można było zorganizować i przeprowadzić 53 Zimową Zintegrowaną Spartakiadę Dzieci i Młodzieży o Memoriał Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia.

Koszty Spartakiady pokryte zostały z dotacji udzielonych przez Województwo Małopolskie, Powiat Nowosądecki, Gminę Grybów, jak również z pomocy finansowej firm oraz sponsorów indywidualnych, za co w imieniu wszystkich uczestników oraz organizatorów składamy serdeczne podziękowania.

Dziękujemy za Patronat Honorowy i obecność przedstawicieli Sejmu i Senatu R.P. Zarządu Województwa Małopolskiego, Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Władz Gminy Grybów, Sołectwa Ptaszkowa oraz naszym Przyjaciołom z Francji z Chateau-Thierry. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w pomoc w organizację Spartakiady, Księdzu Proboszczowi, ks dr Pawłowi Górskiemu (naszemu rodakowi, kiedyś biegającemu w kadrze Polski), orkiestrze, strażakom OSP Ptaszkowa, Kołu Gospodyń Wiejskich Ptaszkowa, sędziom, pracującym w biurze zawodów, wolontariuszom Zespołu Szkół Zawodowych z Grybowa, Policji z Nowego Sącza i z Grybowa, Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, Warsztatom Terapii Zajęciowej z Siołkowej, Dyrekcji szkół podstawowych i gimnazjum w Ptaszkowej, LOK „Snajper” przy NEWAG Nowy Sącz, obsłudze medycznej, mieszkańcom wioski za udostępnienie terenu, mediom, a także za olbrzymi wkład pracy wszystkim członkom PKS „JAWORZE”.

Mamy nadzieję, że wspaniała atmosfera zawodów udzielała się wszystkim obecnym, a radość i uśmiech na twarzach uczestników była podziękowaniem i motywacją do dalszego wspierania tej pięknej imprezy, a dla organizatorów motywacją do jeszcze lepszej organizacji spartakiady w latach następnych.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: