Press "Enter" to skip to content

Małopolskie Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

23 lutego, 5 pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej zostało zaproszonych na organizowane przez Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika Małopolskie Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich. Odbywało się ono w Krakowie w Hotelu ROYAL. Zgromadziło dość liczną rzeszę pań (prawie 150) aktywnie działających w KGW z całej Małopolski. Tematem dyskusji była problematyka funkcjonowania KGW, w tym możliwość prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania finansowania na realizację zadań programowych.

Spotkanie otworzył pomysłodawca – Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, a zadania programowe i aktywność kół omówiła Zofia Czaja – Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich.
Podczas kolejnych prezentacji prowadzonych przez Radcę prawnego i kierowniczkę Działu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego można było dowiedzieć się jakie są możliwości prawno-instytucjonalne funkcjonowania kół oraz poznać sposoby pozyskiwania funduszy na działalność kół.
Przedstawicielki kilku kół i stowarzyszeń zaprezentowały swoje sposoby na zdobywanie funduszy i realizację zadań programowych. Zaprezentowało się również i nasze koło i nie wypadło wcale blado na tle innych, co dało się odczuć podczas ogólnej dyskusji w czasie kończącego spotkanie wspólnego obiadu.
Organizatorką wyjazdu pań z naszego powiatu była pani Bożena Borkowska – dyrektor biura posła Andrzeja Czerwińskiego, która nie pierwszy raz okazała swą życzliwość i pomoc dla KGW. (Lucyna Kmak)(galeria:2008-02-26-spotkanie_kgw)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: