Press "Enter" to skip to content

Życzenia dla mieszkańców Ptaszkowej

Z okazji doniosłego Jubileuszu 650 – lecia nadania aktu lokacyjnego Ptaszkowej pozwalam sobie tą drogą przesłać najserdeczniejsze gratulacje wszystkim Jej mieszkańcom.
Dzisiejszy obraz wsi to zasługa wielu pokoleń, efekt ich trudu i wyrzeczeń. Stąd wszystkim, a więc poprzednikom, którzy działali przecież w niełatwych czasach oraz współczesnej społeczności Ptaszkowej należy się wielki szacunek, cześć i podziękowania.
Szczególnie ostatnie lata trzeba zapisać jako bardzo owocne w zakresie inicjatyw i pozytywnych działań na rzecz dobra wspólnego i ciągłego rozwoju kulturalnego.
Pozwolę sobie zauważyć, że z oddali znacznie lepiej widać zachodzące zmiany, które na co dzień, na miejscu pozostają często niezauważane a może i nie doceniane.
Wielkie słowa uznania za wspaniałą organizację i merytoryczną treść obchodów uroczystości jubileuszowych.
Pragnę z okazji Jubileuszu życzyć wszystkim Ptaszkowiankom i Ptaszkowiakom dalszych osiągnięć na drodze ku lepszemu, pełnej satysfakcji z działalności społecznej, osobistego i rodzinnego szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

Henryk Janus, Wrocław, 25.05.2009r.

Serdecznie dziękujemy za przesłane życzenia!

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: