Press "Enter" to skip to content

Ważna informacja dla zawodników konkurencji zjazdowej

Od 1 lutego 2010 r obowiązuje USTAWA z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej, w której jest zapis: „Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym”


W związku z tym W KONKURENCJI ZJAZDOWEJ WSZYSCY ZAWODNICY MUSZĄ POSIADAĆ KASKI OCHRONNE.

Zawodnicy bez kasków ochronnych nie będą dopuszczeni do startu.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: