Press "Enter" to skip to content

„Zmartwychwstał jak powiedział…”

Drodzy Moi,

znów zabrzmią radośnie rezurekcyjne dzwony, głosząc dźwięcznym Alleluja radość Zmartwychwstania Pańskiego. Poprzez wiosenne pola, ponad puszczającymi pąki drzewa, pośród radosnego śpiewu ptaków aż do naszych serc przeleci budząca nadzieję pełni życia nuta, zwiastując dzień, w którym Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu.
I w tym ma swoje źródło chrześcijańska radość, radość zwycięstwa.

Wam wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób jesteście w bliskości ze wspólnotą parafialną w Ptaszkowej oraz ze mną i sobie także życzą, byśmy nie wahali się kroczyć Chrystusową drogą oczyszczenia przez zwycięstwo nad sobą, nad tym, co złe jest w nas.
U jej kresu bowiem, jest prawdziwa radość Chrystusa Zmartwychwstałego. By ta radość stała się udziałem każdego z nas. A te Święta Wielkanocne były budzącym nadzieję etapem, na z Chrystusem, zwycięskiej drodze.

„Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!”

Ks. Józef Kmak
Proboszcz


Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu, odpoczynku w rodzinnym gronie, wszystkim mieszkańcom naszej wioski oraz jej sympatykom w kraju i za granicą.

Marian Kruczek
Sołtys Wsi Ptaszkowa

(galeria:2010-04-02-alleluja)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: