Dyspensa w Sylwestra

Zakończenie roku 2010 wypada w piątek, który zgodnie z kan. 1250 KPK jest dniem pokuty. Ze względu na to, że tradycyjnie dzień ten jest uroczyście obchodzony w Kościele, a także przeżywany radośnie przez społeczności świeckie, dla dobra duchowego wiernych na mocy kan. 87 § 1 KPK, Biskup Tarnowski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz zabaw.

Ks. Józef Kmak
Proboszcz

Komentarze z Facebooka

Komentarz


Comments are closed