Press "Enter" to skip to content

Ogłoszenie Sołtysa Wsi

Działając na podstawie Statutu Sołectwa Ptaszkowa § 6 pkt.1 zwołuję ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się 5 lutego 2011r. (sobota) o godz. 11.00 w Remizie OSP Ptaszkowa. W przypadki braku kworum w drugim terminie tj. godz. 11.15.

W związku z ważnymi problemami jakie będą omawiane proszę Mieszkańców o liczny udział.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Sołtysa za 2010r. oraz propozycje planów na 2011r.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Wolne wnioski i zapytania Mieszkańców.
  7. Zakończenie zebrania wiejskiego.

Sołtys Wsi Ptaszkowa
Marian Kruczek

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: