Press "Enter" to skip to content

Konkurs Fotograficzny

Od września 2010 roku ruszył Konkurs Fotograficzny pt. „Od ziarna po kromkę chleba” organizowany przez Filię Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Bibliotekę Parafialną w Ptaszkowej.

Cel konkursu:

  • poznanie drogi chleba od ziarna po pierwsza kromkę (orka, siew, młocka etc.)
  • budzenie szacunek do chleba i do ciężkiej pracy rolnika
  • nasze tradycje i zwyczaje związane z chlebem

Konkurs skierowany jest do uczniów szkól podstawowych od 0-VI klasy i do uczniów gimnazjum I-III
Czas trwania:

  • od września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku

Każda z prac powinna być podpisana tj. imię i nazwisko wykonawcy, klasa. Do oceny prac zostanie powołana Komisja Ocen. Wszystkie prace zostaną nagrodzone.
Informacje udzielane są w Bibliotece (budynek sołectwa) i pod nr telefonu 18 445-50-77

Zapraszamy do udziału w konkursie
(M.Kogut)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: