Press "Enter" to skip to content

80-te urodziny Księdza Prałata Stanisława Pelca

18 lipca br Ksiądz Prałat Stanisław Pelc obchodzi swoje 80-te urodziny. Z tej okazji, życzenia w imieniu parafian oraz Rady Duszpasterskiej złożyli Pani Józefa Janusz i Pan Krzysztof Michalik podczas Mszy Św. o godz. 7.00

Przewielebny księże Prałacie, w przeddzień jubileuszu 80 – lecia Twoich urodzin, pragniemy podziękować dobremu Bogu z Tobą i za Ciebie.
Niech będzie Bóg błogosławiony za wszystkie dary, jakimi Ciebie obdarzył w czasie tych minionych lat posługi kapłańskiej, a szczególnie w czasie 35 lat Twojej, księże Prałacie pracy w naszej parafii.
Dziękujemy również Panu Bogu za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem, dzięki ofierze Ciała i Krwi Pana Jezusa sprawowanej przez Ciebie, Czcigodny Jubilacie w tym starożytnym Kościele, za dar słowa Bożego, którego, by użyć słów św. Piotra z I listu, Jesteś dobrym szafarzem i za posługę w konfesjonale.
Dziękując za wszystko, chcemy dzisiaj wypraszać, za przyczyną Matki Bożej Radosnej, wszelkie łaski Boże na dalsze, długie lata Twojej, Czcigodny Jubilacie, obecności wśród nas. Prosimy Tego, który „Rządzi wiecznością i czasem…” by darzył Cię zdrowiem i łagodząc troski i cierpienia, pomnażał radość z pracy i obecności wśród nas. Szczęść Boże.

Parafianie oraz Rada Duszpasterska

Więcej na stronie: Parafia -> Wydarzenia w Parafii(galeria:2011-07-17-pralat80/a)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: