Press "Enter" to skip to content

Drodzy Moi,

Święta Bożego Narodzenia to czas naszego spotkania i pochylenia się z miłością nad tajemnicą Boga w Małym Dziecięciu, złożonym w Betlejemskim żłobie. To uświadomienie sobie, kim dzięki temu Narodzeniu jesteśmy i przed jaką szansą stajemy, wędrując ścieżkami życia, po których prowadzi nas Opatrzność Boża. Każde spotkanie pozostawia swój ślad.

A to spotkanie jest szczególne, bo jest to osobowe spotkanie – Twoje i Moje – z Bogiem w Miłości, Prawdzie i Pokoju. I jest to spotkanie z drugim człowiekiem w Bogu; z tymi najbliższymi (rodziną, przyjaciółmi….) i zupełnie przypadkowymi, gdzieś po drodze. Dzisiaj przy wigilijnym stole. Wszystkim mi Bliskim i Przyjaciołom i Wam Drodzy Moi Parafianie oraz Waszym Bliskim (zwracam swoje serce także ku chorym, niepełnosprawnym i osobom starszym), życzę by to spotkanie z Bogiem i z drugim człowiekiem w te Święta Bożego Narodzenia, uświadomiły nam, że nigdy nie jesteśmy sami. Że jest Bóg, który zna każdego z nas po imieniu, każdego z nas kocha i dla każdego z nas stał się człowiekiem. I że mamy przyjaciół. I dopowiem… dobrze, że jesteś… Życzę także naznaczonych pokojem dni Nowego Roku, Roku Pańskiego 2012.

Ks. Józef Kmak
Proboszcz


Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, mnóstwa prezentów pod piękną, pachnącą choinką. Wiele radości i odpoczynku. Dużo nadziei oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2012 Roku, wszystkim mieszkańcom Ptaszkowej oraz sympatykom z całego świata, życzy

Marian Kruczek
Sołtys

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: