Press "Enter" to skip to content

Drodzy Moi,

Stajemy w tych dniach wobec tajemnicy zbawienia: męki śmierci i zmartwychwstania, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tylko to misterium zbawcze zdolne jest objąć i oświecić nadzieją całe nasze istnienie i cały wymiar naszego życia tu na ziemi. Nawet te najbardziej trudne i bolesne jego wymiary. Wszystkie one nabierają sensu i tej radości istnienia, który urealnia się w pustym grobie Zbawiciela, zapowiadając nasze w Nim zmartwychwstanie. Przeżywam razem z Wami te Tajemnice z wiarą, nadzieją i miłością. Poprzez obrzędy Triduum Paschalnego włączam w nie Waszą i moją codzienność. Niech je prześwietli Zmartwychwstały Chrystus blaskiem swojej łaski… I to niech będą moje dla Was Moi Parafianie, dla Waszych rodzin (także tych poza domem rodzinnym, ale i chorym i staruszkom…) życzenia. Ściskam serdecznie Waszych i moich przyjaciół, tych, których spotkałem w życiu (każdego przywołuję po Imieniu w te dni) i tych, którzy składają nam w te Wielkie Dni życzenia, łącząc się z nami w tajemnicy Chrystusa.

Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Ks. Józef Kmak
Proboszcz


Radosnych, pełnych spokoju świąt, aby każdy dzień wypełniał się w zdrowi, dostatku dobroci i pokoju.
Mieszkańcom i sympatykom Ptaszkowej życzy

Sołtys
Marian Kruczek

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: