Press "Enter" to skip to content

Koncert Niepodległościowy

Organizowany od kilkunastu lat w naszej parafii Koncert Niepodległościowy w tym roku miał inny przebieg niż zwykle. Święto to było okazją do przypomnienia sylwetki Księdza majora Ignacego Skorupki, kapelana wojskowego, który w wieku 27 lat zginął pod Ossowem w czasie bitwy warszawskiej.

Sceny z bitwy warszawskiej z udziałem Ks. Ignacego Skorupki były tematem inscenizacji przygotowanej przez Państwa Barbarę i Henryka Siedlarzów oraz Ks. Bogusława, a przedstawionej przez młodzież naszej parafii podczas niedzielnych mszy św.. Pieśni patriotyczne podczas inscenizacji i mszy świętych wykonywali: nasz Chór Parafialny, Orkiestra oraz Chór Nauczycieli Gminy Grybów „Gaude”.

15 sierpnia 1933 roku, w obecności Ks. biskupa Franciszka Lisowskiego, Dom Parafialny w Ptaszkowej otrzymał imię Księdza mjr Ignacego Skorupki.

Dzisiaj, po mszy świętej o godz. 9.00 na Domu Parafialnym została poświęcona pamiątkowa tablica, przypominająca postać jej Patrona.

Zdjęcia w Galerii:


Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: