Press "Enter" to skip to content

Maria Karolska – Zasłużona dla Ziemi Sądeckiej

Wybitni przedstawiciele Sądecczyzny zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Radę Powiatu Nowosądeckiego „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Ptaszkowianka, Maria Karolska tym prestiżowym odznaczeniem została uhonorowana za aktywną działalność społeczną, propagowanie twórczości ludowej i dziedzictwa regionalnego Sądecczyzny.

Maria Karolska jest od 40 lat aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej, a od 6 lat pełni funkcję przewodniczącej Koła. Pani Maria zachęca do działalności społeczność lokalną i organizacje działające na terenie gminy. Z jej inicjatywy, przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy w Grybowie, zostały uszyte i wyhaftowane regionalne stroje lachowskie dla dziecięcych zespołów regionalnych. Maria Karolska jest oddana kultywowaniu lokalnych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dowodem na to jest przygotowanie inscenizacji „Wesela Ptaszkowskiego” budzącego zachwyt i uznanie mieszkańców Ptaszkowej oraz turystów. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w promowanie sportów obronnych i strzelectwa sportowego wśród społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej. Maria Karolska angażuje się w organizowanie imprez, zawodów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Intensywnie współpracuje z Klubem Ligi Obrony Kraju „Snajper” NEWAG SA. Nowy Sącz. Za swe dotychczasowe osiągnięcia i pracę społeczną została uhonorowana m.in.: Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim Starosty Nowosądeckiego, Honorową Odznaką za Wybitne Zasługi dla LOK, Złotym Medalem za Zasługi dla LOK, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Honorową Odznaką Przyjaciela Dzieci.

Więcej informacji o Nagrodzonych na stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: