Press "Enter" to skip to content

I Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Nowosądeckiego

Dwa koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Grybów wzięły udział w zmaganiach konkursowych podczas I Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Nowosądeckiego: KGW Kąclowa i KGW Ptaszkowa. Oprócz nich w zespole Lokalnej Grupy Działania „Korona Sądecka” ( w skład, której weszły 3 koła z terenu działania grupy) występowało KGW Binczarowa.
Przegląd odbywał się w 28.07 2013 r w Powroźniku przy V Sądeckim Jarmarku Regionalnym. W ramach przeglądu każda z grup musiała wziąć udział w trzech konkurencjach: 1 – Konkurs tradycyjnych scenek obyczajowych lub pieśni ludowych, 2 – Rękodzieło ludowe: wykonywanie rękawic z owczej wełny, 3 – konkurs potraw z jagnięciną.
Wszystkie biorące w konkursach grupy tj. KGW Kąclowa, KGW Klęczany, KGW Marcinkowice, KGW Ptaszkowa i LGD „Korona Sądecka” (wybrane do konkursu przez wcześniejsze eliminacje) spisywały się nadzwyczajnie. Biorąc pod uwagę niezbyt sprzyjające warunki pogodowe ( upał do 340C) panie popisały się swoimi umiejętnościami i zaprezentowały wysoki poziom w każdej konkurencji.
Komisja konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska – etnograf, Zofia Skwarło regionalista MCK Sokół oraz Stanisław Migacz – muzykolog MCK Sokół przyznali ostatecznie: dwa I miejca dla KGW Marcinkowice i KGW Kąclowa, które prezentowało scenkę obrzędową „Przed Godami” ( w mistrzowskim wykonaniu) i zostały rekomendowane na Małopolski Przegląd KGW, który odbędzie się w Marcinkowicach, II miejsce KGW Klęczany, III miejsce KGW Ptaszkowa (które wykonywały pieśni ludowe w składzie: Teresa Majerska, Anna Górska i Stefania Michalik) i zostały wyróżnione kwalifikacją na Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA. W Podegrodziu.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Grybów Piotrowi Krokowi za logistyczne wsparcie naszych KGW.

(Lucyna Kmak)(galeria:2013-07-30-przegladKGW)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: