Press "Enter" to skip to content

Życzenia…

  „Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.” (Łk. 2,11)

  To orędzie Anioła, skierowane do pasterzy, słyszymy i my dzisiaj. Słyszymy tak bardzo osobiście byśmy tej nocy nie przespali… Bo oto Bóg, Pan Historii, stał się maleńki i bezbronny abyśmy mogli Go wziąć w swoje ręce. Więcej, abyśmy mogli Nim wypełnić swoje serca. On tak bardzo chce być z Tobą… ze mną… Bóg chce dzielić nasz człowieczy los, byśmy w tych różnych zdarzeniach dnia, przez które przechodzimy, byli jak On zwycięzcami przez miłość aż po to ostateczne zwycięstwo… W pokoju serca. A i my tak bardzo Go potrzebujemy… Zatem w tę noc przyjmijmy Boga. I już na zawsze bądźmy dla siebie w miłości, pokoju, życzliwości, sprawiedliwości, przebaczeniu…

  To orędzie Anioła i te moje życzenia kieruję do Was, wszystkich Moich Parafian także tych, z którymi w poprzednich parafiach pracowałem, do mojej rodziny, i tych wszystkich, których „spotkałem po drodze”. Tak bardzo jestem z Wami osobiście dzieląc się sercem jak opłatkiem w wigilijny wieczór. To chcę Wam w te święta powiedzieć.

  Ks. Józef Kmak
  Proboszcz

  Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdarowuje pomyślnością i szczęściem – wszystkim mieszkańcom Ptaszkowej oraz sympatykom z całego świata, życzy

  Marian Kruczek
  Sołtys

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: