Press "Enter" to skip to content

35. rocznica Święceń Kapłańskich Ks. Proboszcza Józefa Kmaka

24 maja przypadała 35 rocznica Święceń Kapłańskich Księdza Proboszcza Józefa Kmaka. Z tej okazji przedstawiciele Parafii złożyli Księdzu Proboszczowi gratulacje, życzenia oraz podziękowania za Jego posługę kapłańską. W tym roku minie również 20 lat od przyjścia Księdza Proboszcza Józefa Kmaka do parafii w Ptaszkowej. Życzymy wiele łask bożych oraz opieki Matki Bożej Radosnej na kolejne lata kapłaństwa.

W niedzielę gościliśmy również po raz kolejny w parafii Księdza Misjonarza Antoniego Lichonia, pochodzącego z Grybowa, a od 11 lat pracującego wśród Indian w Peru.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: