Press "Enter" to skip to content

„Sołtys Roku 2013” dla Pana Mariana Kruczka

W uznaniu znaczących dokonań dla społeczności lokalnej Marian Kruczek sołtys naszej miejscowości został uhonorowany tytułem „Sołtys Roku 2013”.
XII edycje konkursu zorganizowała Redakcja „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Na zaproszenie Pana Marszałka oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej finał konkursu i wręczenie nagród odbyły się w siedzibie Senatu RP w czasie zorganizowanej konferencji Fundusz sołecki po zmianach – nowe szanse.
Zaproszenie na konferencje i finał konkursu „Sołtys Roku” otrzymali również Piotr Krok – Wójt Gminy Grybów i Jan Radzik – Przewodniczący Rady Gminy, którzy pomimo licznych obowiązków towarzyszyli naszemu sołtysowi. Zgłoszenia Pana Mariana Kruczka do udziału w konkursie dokonali właśnie Piotr Krok – Wójt Gminy Grybów oraz Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej.

Tytuł Sołtysa Roku 2013 jest dowodem uznania dla dużego zaangażowania i poświęcenia w pracy na rzecz społeczności lokalnej. Był on możliwy dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi wszystkich szczebli, a szczególnie Gminy Grybów.
13 Laureatów konkursu z całego kraju, w tym jedyny z Małopolski Sołtys Marian Kruczek, oprócz pamiątkowych statuetek oraz nagród, otrzymali list gratulacyjny od Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Sukces w konkursie jest wspólną wygrana całej miejscowości. To dzięki pracy wielu osób indywidualnych oraz współpracy wszystkich działających w naszej wiosce instytucji i organizacji udaje się nam tyle dobrego osiągnąć. Miedzy innymi dzięki tego rodzaju sukcesom nasza wioska promowana jest nie tylko w regionie, ale również w całym kraju.

Serdecznie gratulujemy!!!

Informacja o konkursie i uroczystości wręczenia nagród wraz ze zdjęciami zamieszczona jest również na stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej www.prezydent.pl

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: