Press "Enter" to skip to content

Zespół Echo Jaworza podczas XXIII Biesiady u Bartnika

W sobotę 5 lipca wieczorem zespół Echo Jaworza działający przy GOK Grybów Filia w Ptaszkowej wystąpił ze swoim programem podczas XXIII Biesiady u Bartnika. Podczas czterdziestopięciominutowego występu zaprezentowany został śpiew i taniec w wykonaniu dorosłych, młodzieży i dzieci wchodzących w skład zespołu. Zespół występując przed licznie zgromadzoną publicznością promował naszą miejscowość. Dziękujemy wszystkim członkom zespołu za poświęcenie swojego wolnego czasu na próby i występy zespołu.

(M.Motyka)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: