Press "Enter" to skip to content

Kolejny wspaniały Jubileusz

23 września 1911 roku urodziła się Pani Kazimiera Oślizło – wieloletnia kierowniczka Szkoły w Ptaszkowej, animatorka życia kulturalnego i społecznego naszej wioski. Jak więc łatwo policzyć, dzisiaj kończy 103 lata! Z tej okazji w jej domu, w sobotę 20 września została odprawiona Msza Św. w intencji Czcigodnej Jubilatki.
Była Msza Św. w gronie rodziny i były życzenia. Do życzeń dołącza się cała Ptaszkowa, gratulując tak zacnego Jubileuszu i życząc Pani Kazimierze kolejnych lat w zdrowiu.

Pani Kazimiera Oślizło urodziła się w Ptaszkowej. Do Szkoły Powszechnej uczęszczała początkowo w Ptaszkowej, a w  ostatnim roku do Szkoły Powszechnej im. Św. Elżbiety w Nowym Sączu. W roku 1932 ukończyła pięcioletnie Seminarium Nauczycielskie Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Przez pięć lat pozostawała bez pracy. Pierwszą pracę otrzymała w 1937 roku w Szkole Powszechnej we wsi Celestynów w dawnym województwie kieleckim. Był to bezpłatny rok pracy, jako staż do zawodu nauczycielskiego. Kierownik tamtejszej szkoły zezwolił jej na mieszkanie w nieogrzewanym pokoju w szkole. Dawał jej także bezpłatne obiady, co niejednokrotnie było jej jedynym pożywieniem. Po roku otrzymała w tej szkole płatną posadę. Uczyła tam prawie cały okres II wojny światowej. Prowadziła również we wsi, z narażeniem życia, tajne nauczania. Pod koniec wojny wróciła do Ptaszkowej i od 1945 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej mieszczącej się w starym budynku obok zabytkowego kościoła. Uczyła przede wszystkim języka polskiego, ale także i innych przedmiotów. Od 1968 roku do 1974 roku była kierowniczką nowej szkoły – tysiąclatki. Dzięki jej inicjatywie i staraniom budynek szkoły został rozbudowany o drugie piętro. Od 1974 do 1991 roku pracowała w bibliotece szkolnej. Była twórczynią tej biblioteki organizując od początku jej pracę. Troszczyła się o poszerzanie księgozbioru biblioteki, zdobywając wiele dodatkowych środków finansowych na zakup książek. W 1947 roku założyła amatorski zespół teatralny. Szybko stał się jedynym i prawdziwym centrum kulturalnym wsi. Skupiał dzieci, młodzież i dorosłych, często całe rodziny. Przedstawienia teatralne, których twórczynią i reżyserką była Pani Kazimiera Oślizło stanowiły zawsze wielkie oraz wspaniałe wydarzenia i przeżycia dla wszystkich mieszkańców wsi. Oprócz prawdziwych sztuk teatralnych takich jak „Chata za wsią” czy „Gość oczekiwany”, wystawiane były wielokrotnie „Jasełka” i „Wesele Ptaszkowskie”, Pani Oślizło sama zdobywała teksty i melodie od najstarszych mieszkańców Ptaszkowej. Udokumentowała w ten sposób i ocaliła od zapomnienia dawne zwyczaje i ptaszkowskie tradycje związane z obrządkiem weselnym. Zespół teatralny wystawiał przedstawienia w wielu okolicznych miejscowościach, a nawet w Krakowie i wszędzie spotykał się z ogromnym uznaniem. Zdobywał wyróżnienia i czołowe miejsca w licznych konkursach. Uzbierane pieniądze za nagrody i symboliczne bilety wstępu były przekazywane na zakup książek do biblioteki szkolnej, organizację wycieczek do Krakowa i Warszawy dla uczniów, członków zespołu teatralnego i innych mieszkańców wsi, a także na potrzeby Straży Pożarnej. Przez cały okres swej „nauczycielskiej służby” opiekowała się i prowadziła wiejską drużynę harcerską. Była nauczycielką i wychowawczynią wielu setek mieszkańców Ptaszkowej. Uczyła zawsze miłości do historii, kultury i tradycji tej najmniejszej i najcenniejszej ojczyzny jaką dla jej mieszkańców jest Ptaszkowa.

(galeria:2014-09-23-103)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: