Press "Enter" to skip to content

Konkurs Literacki i Plastyczny – XVIII Parafialne Forum Rodziny

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie literackim i plastycznym. Celem konkursu, którego hasło w tym roku brzmi: „Wybieram – to mój przywilej” jest zwrócenie uwagi na to, że każdy człowiek staje w swoim życiu przed koniecznością dokonywania wyborów i ponoszenia konsekwencji za podjęte decyzje. Dzieje się to każdego dnia. Nasze wybory mogą przyczyniać się do pomnażania lub pomniejszania dobra w świecie, który nas otacza – w rodzinie, szkole, w społeczeństwie. Bardzo ważne jest, by te życiowe wybory dokonywane były w oparciu o odpowiednie wartości i wzorce osobowe.

Konkurs plastyczny: W konkursie mogą brać udział uczniowie od kl. I do kl. VI szkoły podstawowej; I – III gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.
Technika prac dowolna; format A4

Konkurs literacki: W konkursie mogą brać udział uczniowie od kl. IV szkoły podstawowej do kl. III gimnazjum oraz młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.

Dokładny regulamin oraz zasady udziału w konkursie w załączeniu.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 18 października 2015 roku podczas XVIII Parafialnego Forum Rodziny

(Barbara Siedlarz)

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: