Press "Enter" to skip to content

Koncert Niepodległościowy

Z okazji 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości w naszym parafialnym kościele odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny. Ojczyźnie oraz tradycyjnie Ojcu Świętemu Św. Janowi Pawłowi II w duchu wdzięczności, poświęcony został Koncert Niepodległościowy w którym wystąpiła Orkiestra Dęta Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Ptaszkowej, chór parafialny oraz młodzież przygotowana przez Panią Barbarę Siedlarz. Na zakończenie koncertu, który tym razem miał charakter lokalny, Pan Henryk Siedlarz przedstawił referat ukazujący szkolnictwo w Ptaszkowej na przestrzeni wieków do teraźniejszości.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Leave a Reply

%d bloggers like this: