Press "Enter" to skip to content

Czas Misji Świętych w Ptaszkowej

Od 1 do 8 maja 2016 w Ptaszkowej trwają Misje Święte mające duchowo przygotować całą parafię do uroczystości dedykacji kościoła w dniu 14 maja. Misje prowadzą Ojcowie Redemptoryści: O. Ireneusz Homoncik i O. Józef Szczecina.

Każdy z kolejnych dni Misji Świętych przebiegał pod innym hasłem: Bóg jest Miłością, Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie, „Oto Matka Twoja”, Wiara i nawrócenie, Powołani do życia wiecznego, Jezus Chrystus jest moim Panem, „Trwajcie we mnie a Ja w was” oraz „Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim”.

Piątek był dniem odnowienia sakramentu Chrztu Świętego. Każdy mógł się opowiedzieć po stronie Chrystusa dotykając misyjnego krzyża i wypowiadając słowa: „Jezu Ty jest moim Panem”.

Sobota, to dzień odnowienia Sakramentu Małżeństwa oraz błogosławieństwa rodzin.

Niedziela, to dzień zakończenia Misji Świętych. O godzinie 15.00 cała parafia zebrała się w kościele, w którym został wywyższony krzyż misyjny. Po ostatnim kazaniu misyjnym oraz po wyznaniu wiary, został on poświęcony a wraz z nim wszystkie krzyże przyniesione przez mieszkańców parafii. Krzyż misyjny zostanie w poniedziałek 9 maja zamontowany przed nowym kościołem.

Po zakończeniu Mszy Św. była możliwość zobaczenia z bliska obrazu Matki Bożej Radosnej, który powrócił po konserwacji a który w najbliższy czwartek zostanie procesyjnie przeniesiony do nowego kościoła.

 

Komentarze z Facebooka

Komentarz

%d bloggers like this: