Press "Enter" to skip to content

Biblioteka wyremontowana i poświęcona

27 września 2017r miało miejsce uroczyste poświęcenie odremontowanej i odnowionej Biblioteki Publicznej i Parafialnej w Ptaszkowej.

Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele władz gminy w Grybowie Pan Piotr Krok ? Wójt Gminy i Pan Andrzej Poręba v-ce Wójt Gminy, radni Gminy, przedstawiciele Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu z Panią dyrektor Marią Sosin, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych z biblioteką placówek oświatowych i kulturalnych.

Poświęcenia pomieszczeń biblioteki dokonał ks. Józef Kmak – proboszcz tutejszej parafii.

Biblioteka składa serdeczne podziękowania Urzędowi Gminy w Grybowie za okazaną pomoc i sfinansowanie wydatków. Serdeczne podziękowania dla firmy remontowej za szybkie i rzetelne wykonanie prac remontowych. Wykonane prace remontowe podniosły estetykę pomieszczeń. Taka zmiana szczególnie cieszy czytelników, którzy z przyjemnością korzystają z pachnących nowością pomieszczeń.

Maria Kogut

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: