Press "Enter" to skip to content

Noc Świętych

W Wigilię uroczystości Wszystkich Świętych młodzież dekanatu grybowskiego wraz ze swoimi księżmi – opiekunami zebrała się w kościele parafialnym w Ptaszkowej aby już po raz drugi czuwać i modlić się przy relikwiach świętych i błogosławionych.  Montaż słowno-muzyczny połączony z prezentacją multimedialną przygotowała młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Ptaszkowej pod opieką Ks. Mariusza Bawołka. Przedstawiono sylwetki oraz historię życia i śmierci Świętego Floriana, „Małej Arabki”, czyli Świętej Miriam Baouardy, Świętego Brata Alberta Chmielowskiego oraz Dzieci Fatimskich – Świętych  Hiacynty i Franciszka Marto. Zebranych przywitał Ks. Proboszcz Józef Kmak a czuwaniu przewodniczył Ks. Piotr Cichoń – dekanalny opiekun młodzieży.

Po adoracji i uwielbieniu Najświętszego Sakramentu uczestnicy spotkania mogli ucałować relikwie świętych.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: