Press "Enter" to skip to content

Święci Młodziankowie

Wspomnienie Świętych Młodzianków, czyli malutkich chłopców pomordowanych na rozkaz Heroda w obawie przed narodzonym nowym Królem, połączone jest z przepraszaniem przez Kościół za wszystkie grzechy przeciw życiu. Oprawę Mszy Świętej oraz montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież z naszej parafii wraz z Dziewczęcą Służbą Maryjną oraz Scholą. Po Mszy Świętej wierni uczestniczyli w procesji, w milczeniu podejmując cichą modlitwę za grzechy nieposzanowania życia.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: