Press "Enter" to skip to content

Dzień Świętości Życia i święto Patrona ks. Proboszcza

18 marca w parafii obchodzony był Dzień Świętości Życia Młodzież pod przewodnictwem Pani Katechetki Barbary Siedlarz i Ks. Mariusza Bawołka przygotowali montaż słowno-muzyczny podkreślający świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W wigilię święta Św. Józefa Rada Parafialna w imieniu całej parafii, Caritas, Koło Gospodyń Wiejskich, młodzież oraz przedstawiciele Chóru złożyli proboszczowi parafii Ks. Prałatowi Józefowi Kmakowi życzenia imieninowe.

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: