Press "Enter" to skip to content

Błogosławieństwo nowych ministrantów

13 czerwca, w czasie wieczornego nabożeństwa, ks. Proboszcz, uroczyście pobłogosławił 17 chłopców z Liturgicznej Służby Ołtarza. Od tego momentu, z aspirantów, (czyli kandydatów na ministranta), zostali wpisani na listę ministrantów i powierzone zostały im odpowiednie funkcje, wraz z dyżurami służeń w tygodniu, oraz niedziele i uroczystości.
Nowi ministranci, przez kilka miesięcy przygotowywali się do tej zaszczytnej funkcji pod czujnym okiem ceremoniarzy naszej parafii i ks. Mariusza.

Nowym ministrantom oraz ich rodzicom, składamy serdeczne gratulacje oraz powierzamy patronce naszej parafii Najświętszej Maryi Pannie.

Po wakacjach, nastąpi nowy nabór chłopców na kandydatów (aspirantów) do LSO, liczymy na to że nie braknie chętnych do służenia przy ołtarzu Chrystusa.

Ks. Mariusz Bawołek

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: