Press "Enter" to skip to content

MDP na całodobowej „służbie”

26 lipca br. dla 22 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowano jednodniowe zgrupowanie pod hasłem: „MDP w remizie przez 24H”. Podczas trwającego cała dobę zgrupowania członkowie MDP podzieleni na 3 plutony: bojowy, medyczny i gospodarczy uczestniczyli w zajęciach adekwatnych do przydziału, a więc m.in:

  • zajęcia szkoleniowe: zasady służby wewnętrznej, musztra, zachowanie się podczas pożarów i innych zdarzeń, zasady powiadamiania służb ratowniczych, zapoznanie ze sprzętem bojowym, zasady zachowania w lesie
  • zajęcia medyczne: zasady zachowania przy różnego rodzaju wypadkach losowych, zapoznanie i obsługa sprzętu do udzielania pomocy medycznej, udzielanie pierwszej pomocy
  • zajęcia gospodarcze: sprzątanie w remizie, przygotowanie posiłków, mycie naczyń itd.

Podczas zgrupowania zaplanowano również czas na zajęcia sportowe, czy kolację w lesie przy ognisku. Podczas spędzonej w remizie nocy młodzież przeżyła m.in. nocny alarm a po pobudce odbyła poranną zaprawę.

Dziękujemy młodzieży za udział,  a opiekunom za poświęcony czas i fachowe przygotowanie zgrupowania.

Leszek Janusz

Komentarze z Facebooka

Komentarz

Komentarze są wyłączone.

%d bloggers like this: